ZRUŠENÝ TRÉNING DŇA 14.2.2022 /pondelok/

Vzhľadom t tomu, že veľký počet hráčov v priebehu týchto

dní musel nastúpiť do karantény, kvôli COVIDU, tréning v pondelok

14.2.2022 sa ruší a stretneme sa na tréningu v utorok 15.2.2022 o

16.30.