Zrušenie prázdninových tréningov:

Na základe informácií o nemocnosti hráčov a trávenia

prázdnin mimo Košíc sa prázdninové tréningy rušia a

poprázdninové tréningy začínajú 9.3.2020 pondelok o

15.30 hod.