ZASTAVENIE TRÉNINGOV !

Zastavujú sa tréningy s okamžitou platnosťou. Telocvičňa sa dáva

k dispozícii Ukrajincom. O tréningovom procese budeme informovať

po zmene situácie.