Začiatok sezóny 2021-2022

Začíname v utorok 24.8.2021 o 17.00 v telocvični na Južnej triede 48.

Ak nie ste s rodičmi na dovolenke, alebo na prázdninách v tábore

dôjdite.