ZAČIATOK SEZÓNY 2020-21 INFORMÁCIA :

Na základe špeciálneho usmernenia Ministerstva školstva sa riaditeľom škôl ukladá aby sa telocvične do 20.9.2020 nevyužívali.

ŠŠK ABOVIA predpokladá začiatok sezóny 23.9.2020. Termín a čas

upresníme na web stránke podľa vývoja situácie.