XXI. Medzinárodný turnaj Tomka Kowalika – Kraków

Družstvo kadetov sa na Medzinárodnom turnaji v Krakowe umiestnilo na krásnom 4. mieste.