V tréningovej skupine chlapcov, ktorí sa včera zúčastnili na tréningu sa vyskytol 1.prípad COVIDu :

  1. Na základe pokynov SBA sa tréningový proces prerušuje a hráči a tréneri ostávajú v karanténe.

2. Tréningový proces bude pokračovať od dňa 18.1.2022 o 16.30

3. Účastníci tréningu sa preukážu negatívnym výsledkom testu na COVID,

4. U testov stačia kópie výsledkov školských testov alebo výsledky domácich testov.

5. V prípade potreby ďalších informácii volajte tel. : Igor Vasiľ 0948222363 alebo Tomáš Čech 0919489434