Tréning dňa 28.1.2022 sa ruší.

V piatok 28.1.2022 sa ruší tréning kvôli úmrtiu v rodine trénerov. Trénuje

sa riadne v pondelok 31.1.2022 o 16.30.