Pokračovanie v tréningoch :

V stredu 25.8.2021 a vo štvrtok 26.8.2021 budú tréningy vždy

o 17.00 v piatok 27.8.2021 je voľno.