OZNAM :

Dnes je riadny tréning o 16.30 v telocvični na Južnej triede 34.

Všetci sme odpočinutí po jarných prázdninách, takže sa bude

trénovať.