Odloženie zajtrajšieho turnaja t.j.6.11.2021

Rozhodnutím Hracej komisie v Bratislave sa zajtrajší turnaj

Starších minibasketbalistov odkladá. Toto rozhodnutie bolo

prijaté na základe COVID vej situácie. Nový termín bude

oznámený. Tréningový proces pokračuje v stanovených

časoch t.j. vidíme sa v pondelok 8.11.2021 o 16.30 hod.