NOVÁ INFORMÁCIA :

Vzhľadom k tomu, že nedochádza k zlepšeniu COVID situácie nielen v

rámci okresu Košice-mesto ale i celej SR ostáva tréningový proces naďalej

prerušený do pondelka 29.11.2021. Najbližší tréning by mal byť v utorok

30.11.2021 o 16.30 . Ak dôjde k zmene zverejníme to okamžite na tejto

Web stránke. Preto sledujte pravidelne túto stránku. V prípade potreby

informácie u p.Vasiľa a p.Čecha.