LETNÁ PRÍPRAVA – sezóna 2019/2020

Začiatok letnej prípravy:

Dátum: 06.08.2019 utorok

Čas: 10:00

Miesto: bufet Ovečka, Čermeľ