INFORMÁCIA K SÚČASNEJ SITUÁCII :

Nakoľko v rámci mesta i SR sa COVID situácia nezlepšuje prerušenie

tréningového procesu predlžujeme do 6.12.2021 /pondelok/ Najbližší

tréning plánujeme 7.12.2021 /utorok/ o 16.30. Prípadnú zmenu zverejníme

na tejto Web stránke. Naďalej sledujte túto stránku. V prípade potreby zavolajte p.Vasiľa alebo p.Čecha