Dôležitá informácia :

Tréningový proces sa prerušuje. Je to na základe COVID situácie

v okrese Košice-mesto, Košickom kraji, ako aj karanténam a ochoreniam

našich hráčov. Prerušenie je do pondelka 22.11.2021. Vzhľadom k

tejto skutočnosti sa ruší aj turnaj starších minižiakov v sobotu 20.11.2021

v Žiline. Tréningový proces bude pokračovať od utorka 23.11.2021 od 16.30,

pokiaľ to to nebude ináč uvedené na tejto našej WEB stránke.

Je potrebné sledovať WEB stránku, kvôli tomu ako sa bude vyvíjať

ďalšia pandemická situácia. V prípade potreby sa informujte u p.Vasiľa a

p.Čecha.