Rozpis tréningových jednotiek

Zmena tréningových jednotiek pre všetky vekové kategórie:

Tréningové jednotky od pondelka 30. mája do piatka 03. júna sú zrušené.

Najbližšie tréningové jednotky:

07.06.2016 /utorok – 16:00
08.06.2016 /streda – 16:00
09.06.2016 /štvrtok – 16:00

14.06.2016 /utorok – 16:00
15.06.2016 /streda – 16:00
16.06.2016 /štvrtok – 16:00
17.06.2016 /piatok – 

TRÉNINGOVÁ JEDNOTKA – 15.01.2016

V piatok 15. januára 2016 budú tréningové jednotky vo zvyčajnom čase /telocvičňa SPŠD, Južná trieda 48/:

15.01.2016 /piatok/ – 15:30 – 17:30 hod.  / kategórie Mladší žiaci r. 2003, Starší mini žiaci r. 2004/

15.01.2016 /piatok/ – 17:30 – 19:00 hod. /kategória Mladší mini žiaci r. 2005 a ml./

Po tréningovej jednotke Mladších mini žiakov sa 15. januára po 19:00 uskutoční krátke rodičovské združenie rodičov detí – ročník nar. 2005 a ml. Prosíme rodičov o účasť na tomto stretnutí.

1 6 7 8 9