Tréningy v týždni 13.9. až 17.9.2021

V uvedenom týždni kvôli návšteve pápeža a štátnemu sviatku

budú tréningy nasledovne :

pondelok – 13.9.2021 o 16.30 – 18.00

utorok – 14.9.2021 opatrenia ku návšteve pápeža tréning nebude

streda – 15.9.2021 štátny sviatok tréning nebude

štvrtok – 16.9.2021 tréning je o 16.30 – 18.00

piatok – 17.9.2021 tréning je o 16.30 – 18.00

AKCIA MESTA KOŠICE “VYBURCUJ SA”

V dňoch 11.a 12.9.2021 mesto Košice organizuje v KULTURPARKU

akciu i pre športovcov ABOVIE 96 Košice pod názvom “VYBURCUJ SA”.

Začiatok akcie je vždy o 9.00. Vstup do areálu je z ulice Skladná, Účastníci

si môžu doniesť pomôcky, športové náčinia a podobne a voľne sa zapojiť

do akcie. Ďalšie podrobnosti na stránke mesta Košice www.sportkosice.sk

1 2 3 4 5 9