AKCIA MESTA KOŠICE “VYBURCUJ SA”

V dňoch 11.a 12.9.2021 mesto Košice organizuje v KULTURPARKU

akciu i pre športovcov ABOVIE 96 Košice pod názvom “VYBURCUJ SA”.

Začiatok akcie je vždy o 9.00. Vstup do areálu je z ulice Skladná, Účastníci

si môžu doniesť pomôcky, športové náčinia a podobne a voľne sa zapojiť

do akcie. Ďalšie podrobnosti na stránke mesta Košice www.sportkosice.sk