2% z dane

Tlačivá pre poukázanie 2% z Vašich daní:

Ď A K U J E M E

Ako poukázať 2% svojej dane:

Zamestnanci:

  • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane, pred stiahnutím upravte rok zdaňovacie obdobie je 2021
  • najneskôr do 31. marca 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.